0

Producenten zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die ze op de markt brengen. Matras Recycling Europe is bij de UPV van recycling betrokken. Het RIVM doet momenteel onderzoek naar mogelijke gevaren die het recyclen van matrassen met zich mee kan brengen. Het rapport met aandachtspunten en risico’s wordt binnenkort verwacht.