0

De Nederlandse politiek kiest binnen het nieuwe Landelijk AfvalstoffenbeleidsPlan (LAP) voor duurzaamheid en een circulaire economie. In 2015 moet dit nieuwe LAP zijn opgesteld en ondermeer voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG).

Door het apart inzamelen en hoogwaardig verwerken van matrassen draagt Matras Recycling Europe bij aan het realiseren van de in het LAP opgenomen doelstellingen.